Christine Durinx nieuwe co-algemeen directeur van VIB

Christine Durinx nieuwe co-algemeen directeur van VIB

20 April 2022

VIB en Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits kondigen de benoeming aan van Dr Christine Durinx als algemeen directeur, naast huidig co-directeur Dr Jérôme Van Biervliet. Dr Jo Bury, medeoprichter en algemeen directeur sinds de oprichting van VIB meer dan 25 jaar geleden, geeft de fakkel door aan Durinx, die tot voor kort het SIB leidde, het Zwitsers Instituut voor Bioinformatica. Haar benoeming versterkt het engagement van VIB om de opkomende wetenschappelijke domeinen van computationele biologie, artificiële intelligentie en gezondheid op maat verder te ontwikkelen.

Zwitserse biofarma-expertise van eigen bodem

Durinx keert in haar functie van algemeen directeur bij VIB na vele jaren terug naar haar thuisland. Aan het hoofd van het SIB bouwde Durinx samen met een co-directeur de internationale bekendheid van dit Zwitserse instituut op. Onder hun gezamenlijke leiding floreerde het instituut: een nieuwe visie en strategie stimuleerde de groei en promootte de computationele biologie die SIB ontwikkelt en ondersteunt. Er werd ook een stevige basis gelegd voor een duurzame financiële toekomst. Vóór ze bij SIB aan de slag ging, bekleedde Durinx de functie van directeur internationale medische communicatie bij een wereldwijde speler in de farmaceutische sector.

Ze begint bij VIB nu een nieuwe vijfjarige financieringscyclus aanbreekt. In de nieuwe beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid wordt er sterk ingezet op computationele biologie en gezondheid op maat, domeinen waarin haar expertise van onschatbare waarde zal zijn.

Van Biervliet: “Ik kijk er enorm naar uit om met Christine samen te werken. De timing kan niet beter zijn, want VIB slaat een nieuwe weg in waarin artificiële intelligentie ons moet helpen om op basis van real-world data nieuwe biologische inzichten te verwerven op maat van individuele patiënten of gewassen in een heel specifieke, unieke context. Christine heeft een uniek profiel met praktische ervaring in de leiding van een virtueel wetenschappelijk onderzoeksinstituut in samenwerking met vele universiteiten en groepen. Tot slot ben ik ervan overtuigd dat zij iedereen die met haar samenwerkt zal inspireren en motiveren."

 

Dr Christine Durinx
Christine Durinx behaalde in 2001 een doctoraat in de Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Na haar doctoraat was ze actief als medisch adviseur bij verschillende farmaceutische bedrijven in België, vooraleer ze naar Zwitserland trok. Gedurende haar carrière was ze sterk betrokken bij wetenschapsbeleid en de ontwikkeling van duurzame onderzoeksinfrastructuur, zowel lokaal, als op Europees vlak en globaal. Voordat ze VIB vervoegde, was ze uitvoerend directeur van het SIB, het Zwitsers Instituut voor Bioinformatica.
LinkedIn profiel

Durinx: “De overstap naar VIB is voor mij een unieke kans om bij te dragen aan het life sciences-ecosysteem van mijn thuisland. De internationale reputatie van VIB is uitstekend en ik kijk ernaar uit om hierop verder te bouwen met Jérôme, de wetenschappelijke directeuren, alle andere collega's en de partneruniversiteiten. De nadruk die het instituut legt op maatschappelijke impact, naast de structurele steun van de overheid, benadrukken de centrale rol van VIB in het life sciences-ecosysteem. Ik wil met mijn achtergrond en ervaring mijn schouders zetten onder de ambities van VIB op het vlak van artificiële intelligentie en computationele biologie. Steeds meer baanbrekend onderzoek bouwt op big data, bijvoorbeeld in de gepersonaliseerde gezondheid. Ik ben ervan overtuigd dat VIB hiermee een mooie toekomst kan bouwen die zijn vruchten zal afwerpen voor Vlaanderen, België, en Europa. Het voelt ook op persoonlijk vlak erg goed om terug te keren naar mijn roots.”

Vlaams minister voor Innovatie Hilde Crevits: “Met Christine Durinx halen we niet alleen een topvrouw uit het buitenland terug naar Vlaanderen, maar halen we ook haar expertise in het gebruik van data voor snellere doorbraken in het biotechnologisch onderzoek binnen bij VIB. Het gebruik van data wordt steeds belangrijker. Het is ook een extra focus die we leggen in het nieuwe convenant tussen de Vlaamse overheid en het VIB. Graag wil ik ook Jo Bury bedanken voor de fijne samenwerking de voorbije jaren. Met extra dank voor zijn inzet voor onderzoek naar het coronavirus via het FWO als voorzitter van de wetenschappelijke raad.”

Leiderschap voor een mooie toekomst met nieuwe uitdagingen

Voor het managen van een divers onderzoeksinstituut zoals VIB is vooral een passie voor baanbrekende wetenschap onontbeerlijk. Daarnaast vereist het een grondige kennis van het wetenschappelijke proces, het vermogen om wetenschappelijk talent te herkennen, te beoordelen en te stimuleren, en een omgeving te creëren waarin zij het beste van zichzelf kunnen geven—heel wat vaardigheden in people management dus, en dat in combinatie met de strategische visie en flexibiliteit om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

Samen met een panel van externe experts startte de raad van bestuur van VIB een internationale zoektocht om de juiste persoon te vinden om deze uitdaging aan te gaan. Uit meer dan 200 kandidaten selecteerden ze Christine Durinx, die de fakkel nu overneemt van Jo Bury als algemeen directeur.

Bury: “Ik heb het voorrecht gehad om het concept mee uit te denken en leven in te blazen. Samen met Rudy Dekeyser heb ik de spannende maar ook onzekere begindagen van een gedurfd en echt nieuw instituut meegemaakt. Zoveel mensen, te veel om op te noemen, hebben een cruciale rol gespeeld om VIB te maken tot wat het nu is, een instituut met een impact die niemand ooit had kunnen voorspellen. Ik ben zo dankbaar dat ik samen met al die anderen hiervoor het beste van mezelf heb kunnen geven. Ik hoop dat het generaties jonge wetenschappers zal blijven inspireren. Ik laat VIB met een gerust gemoed in de getalenteerde handen van Christine en Jérôme achter, en in de handen van vele andere uitstekende collega's.”

 

Sooike Stoops
Sooike Stoops Press contact, VIB

 

Over VIB Pressroom

VIB Pressroom
Rijvisschestraat 120
9052 Zwijnaarde