Eerste steen VIB Bio-Incubator in Gent

Eerste steen VIB Bio-Incubator in Gent

De Vlaamse biotechsector groeit snel. Dat gaat gepaard met een vraag naar bijkomende infrastructuur.

29 april 2022

Gent - De Vlaamse biotechsector groeit snel. Dat gaat gepaard met een vraag naar bijkomende infrastructuur. Daarom bouwt VIB in samenwerking met PMV en met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) een ultramoderne bio-incubator op Eiland Zwijnaarde, de nieuwe technologiecampus van Tech Lane Ghent Science Park. De incubator zal netto 6000m² aan labo- en kantoorruimte bieden aan een 15-tal startende biotechbedrijven. De eerste steen van de VIB Bio-Incubator werd vandaag gelegd in aanwezigheid van Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits. Het gebouw zal eind 2023 in gebruik genomen worden.

De VIB Bio-Incubator zal ultramoderne laboratoriuminfrastructuur bieden voor 15 opkomende biotechbedrijven in de biofarmaceutische en agrobiotech-sector en wordt ook de nieuwe thuisbasis van het VIB-hoofdkantoor. Het gebouw, ontworpen door Modulo Architects en Stéphane Beel Architects in samenwerking met de ingenieursbureaus Istema en Establis, zal eind 2023 in gebruik genomen kunnen worden.

De nieuwe VIB Bio-Incubator is strategisch gelegen in het hart van het Gentse biotech-ecosysteem en vlakbij VIB & UGentkenniscentra die actief zijn in biotechnologie.

Pioniersrol in ecosysteem van bio-incubatoren

VIB besliste als een van de eerste partijen om dit belangrijke project voor de groeiende Vlaamse biotechsector te realiseren op deze nieuwe technologiecampus. Ondertussen hebben ook verschillende andere biotechspelers concrete plannen om zich er te vestigen, waardoor het wetenschapspark vermoedelijk sneller dan verwacht aan meer dan drieduizend werknemers een nieuwe werkplek zal bezorgen.

Wim Goemaere (COO VIB): “Een bruisende biotechsector en nood aan infrastructuur gaan hand in hand. VIB heeft zijn verantwoordelijkheid opgenomen om hierop een antwoord te bieden, al sinds de bouw van onze eerste Bio-Incubator eind jaren ’90. Vandaag beschikt Vlaanderen over een performant ecosysteem van bio-incubatoren en -acceleratoren. VIB zal hierop blijven inzetten en we zullen onze pioniersrol blijven spelen. De nieuwe VIB Bio-incubator illustreert dit.”
Vlaams minister voor Innovatie Hilde Crevits: “Vlaanderen is wereldtop in de biotechsector. Niet alleen op vlak van gezondheidszorg, maar ook op het vlak van duurzame voedselproductie. Met de nieuwe bio-incubator van VIB en PMV willen we die toppositie behouden én versterken. We investeren 4 miljoen euro via Europese middelen, zodat er nog meer laboruimte ter beschikking is voor jonge onderzoekers of start-ups. De bio-incubator moet een bruisende plek van creativiteit en innovatie worden, waar onderzoekers en ondernemers samen kunnen werken aan ontwikkelingen voor de gezondheid en welvaart van morgen.”

Investeren in infrastructuur

De realisatie van een dergelijk project vereist specifieke expertise en de mobilisatie van heel wat financiële middelen. De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, ook een belangrijke financier van (startende) biotechbedrijven, heeft zich vanaf de start mee achter dit project geschaard dat zich bevindt op Tech Lane Ghent Science Park, een wetenschapspark dat PMV realiseert samen met UGent en Stad Gent. Het park biedt plaats aan spin-offs van de universiteit, aan startende en groeiende bedrijven, en aan onderzoekscentra van grote internationale bedrijven die elkaar moeten bevruchten en zo nieuwe initiatieven moeten doen ontstaan. Met VIB richtte PMV een projectvennootschap op om de VIB Bio-Incubator te realiseren én te exploiteren. PMV coördineerde de procedures en verstrekte een achtergestelde lening aan de projectvennootschap.

Michel Casselman, algemeen manager van PMV : "Als financier en projectregisseur van het nieuwe gebouw willen we de verdere verankering van de biotechcluster in Gent verzekeren. PMV is een van de meest actieve investeerders in België, met een portefeuille die voor zo’n 10% in life sciences zit. Niet zelden zijn dat bedrijven die hier in Gent zijn ontstaan en die zich dankzij de financiering van PMV vanuit deze biotoop succesvol kunnen ontwikkelen tot bedrijven die werken aan de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag met nieuwe therapeutica, nieuwe diagnostica, duurzame landbouwtoepassingen of voedselinnovatie. Een standvastige partner als PMV is cruciaal voor de slaagkansen van zo’n start-ups en hun verdere ontwikkeling in onze regio."
Story image

 

Meer info over de VIB Bio-incubator

De nieuwe VIB Bio-Incubator, opgevat als een verticaal scherm met twee delen, zal een dynamische en (inter)actieve kant hebben langs de E40 en een creatieve kant die uitkijkt over de campus. De bio-incubator fungeert als akoestisch scherm en beschermt de campus tegen de snelweg. Samen met een BREEAM-certificering en CO2-neutrale uitbating, vertegenwoordigt het gebouw een grote stap in VIB's engagement voor duurzame vooruitgang.

De VIB Bio-Incubator zal tot 6000 m² netto operationele ruimte bieden, opgedeeld in flexibele modules. Elke module heeft uitgeruste laboratoriumruimtes, kantoren, ondersteuningsruimte en opslagruimte. Om de interactie tussen de bedrijven te bevorderen zijn er op elke verdieping informele ontmoetingshoeken en flexibele werkplekken.

Meer info op de website van de VIB Bio-Incubator

Download hier beeldmateriaal over onwerp, werf en event

Sooike Stoops
Sooike Stoops Press contact, VIB

VIB

VIB is een op excellentie gebaseerd ondernemend onderzoeksinstituut in life sciences gevestigd in Vlaanderen, België. Het basisonderzoek van VIB leidt tot nieuwe en innovatieve inzichten in normale en pathologische levensprocessen. Het verenigt de expertise van al zijn medewerkers en onderzoeksgroepen in één instituut, stevig gestoeld op een nauwe samenwerking met 5 Vlaamse universiteiten (Universiteit Gent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Hasselt) en ondersteund door een solide financieringsprogramma van de Vlaamse overheid. VIB heeft een uitstekende staat van dienst in het vertalen van wetenschappelijke basisresultaten naar farmaceutische, landbouw- en industriële toepassingen. Sinds de oprichting in 1996 heeft VIB 30 startende bedrijven opgericht, die nu meer dan 900 mensen in dienst hebben. Meer info: www.vib.be.

PMV

De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV is een doe-en-durfbedrijf dat de toekomst van de Vlaamse economie vormgeeft. PMV financiert kansrijke bedrijven van bij de start tot en met groei en internationalisering. PMV biedt financiële oplossingen op maat aan alle ondernemers met een goed businessplan en een sterk managementteam. Het doet dit met kapitaal, leningen en garanties. Daarnaast realiseert ze met en voor de overheid en andere partners projecten die belangrijk zijn voor welvaart en welzijn in Vlaanderen. PMV heeft een portefeuille van 1,5 miljard euro onder beheer.

 

 

 

Over VIB Pressroom

VIB Pressroom
Rijvisschestraat 120
9052 Zwijnaarde