Peter Carmeliet ontvangt Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap voor maatschappelijke bijdrage in medische wetenschappen

Het ereteken huldigt personen die bijzondere maatschappelijke verdiensten hebben geleverd voor de Vlaamse Gemeenschap.

Peter Carmeliet 3.jpeg

Brussel/Gent, 11 juli 2022 – Peter Carmeliet, hoofd van het VIB-KU Leuven Lab voor Angiogenese en Vasculair Metabolisme en voormalig Directeur van het VIB-KU Leuven Centrum voor Kankerbiologie nam vandaag het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap in ontvangst in aanwezigheid van Vlaams-Minister President Jan Jambon. Het ereteken huldigt personen die bijzondere maatschappelijke verdiensten hebben geleverd voor de Vlaamse Gemeenschap. Carmeliet is vooral gekend als een topwetenschapper en pionier in het onderzoek naar de vorming van bloedvaten, wat door de Vlaamse Regering ter ere van de Vlaamse feestdag nogmaals wordt benadrukt.

Het werk van Carmeliet ligt aan de basis van het hedendaags onderzoek naar angiogenese, de groei van bloedvaten. Hoewel bloedvaten een zeer belangrijke functie hebben bij wondherstel, spelen ze vaak ook een rol bij ziekten zoals kanker. De strijd tegen kanker is heel actueel en vormt een zeer belangrijke focus binnen het Carmeliet laboratorium.

Doorheen zijn carrière vergaarde Carmeliet internationale bekendheid dankzij zijn ontdekkingen over de moleculaire en cellulaire mechanismen die verantwoordelijk zijn voor angiogenese en de rol die ze spelen bij de ontwikkeling van verschillende ziekten en aandoeningen. Het vertalen van fundamenteel en preklinisch onderzoek naar mogelijke baanbrekende en vernieuwende behandelingen tegen kanker (en andere bloedvat-gerelateerde ziekten) is Peter Carmeliet’s drijfveer en motivatie.

Peter Carmeliet: “Ik ben bijzonder verheugd om dit ereteken in ontvangst te nemen en wens de Vlaamse Regering te bedanken voor hun erkentelijkheid. Angiogenese ligt aan de basis van een breed spectrum aandoeningen. Wetenschappelijk onderzoek om de rol van bloedvaten beter te begrijpen, blijft dus bijzonder relevant. In die zin is dit ereteken een bijzonder mooie erkenning voor het werk dat niet alleen door mezelf wordt verricht, maar ook door een heel team waarmee ik dagelijks samenwerk, alsook alle wetenschappers die in dit veld actief zijn.”

Bekroning van baanbrekend onderzoek

Ook bij de Vlaamse regering is het vooruitstrevend karakter van Carmeliets onderzoek dus niet onopgemerkt voorbijgegaan. Het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap dat door Minister-President Jan Jambon jaarlijks wordt uitgereikt, is een mooie bekroning op eigen bodem van het internationaal baanbrekend onderzoek dat hij de voorbije jaren heeft geleid.

Vlaams Minister-President Jan Jambon: “Zo zeer als Vlaanderen een hotspot is van toonaangevende cultuur, zo ook mogen we ons op de borst kloppen dat Vlaanderen een echt incubator van wetenschappelijk talent is. Peter Carmeliet behoort tot de wereldtop inzake wetenschappelijk onderzoek. Bovendien heeft zijn werk een uiterst tastbare impact op de levens van de vele kankerpatiënten die dankzij nieuwe behandelingen beter geholpen kunnen worden. Daar mogen we als Vlaamse Gemeenschap terecht trots op zijn. Het is dan ook passend dat Peter daarom vandaag dit Ereteken in ontvangst kan nemen.”

Dat het werk van Carmeliet niet alleen op eigen bodem de nodige waardering verdient, blijkt ook uit de internationale belangstelling voor zijn onderzoek. Vorige maand nog, werd Peter Carmeliet ingehuldigd als lid van de American Academy of Arts and Sciences. Hiermee trad hij toe tot een internationaal befaamde instelling waar Albert Einstein en Charles Darwin slechts enkele namen zijn die hem voor gingen.

Christine Durinx, Managing Director van VIB: “Vanuit VIB zijn we vanzelfsprekend bijzonder trots op de prestaties van Peter Carmeliet. Wetenschap is een verhaal van creativiteit, discipline en doorzettingsvermogen. Drie kenmerken waarvan Peter een absoluut toonbeeld is. We wensen hem dan ook van harte te feliciteren met deze bekroning van zijn werk.”
Joran Lauwers

Joran Lauwers

Science & Business Communications Expert, VIB

Over VIB

Het is de kerntaak van VIB om baanbrekende inzichten te genereren in de moleculaire onderbouwing van het leven en deze actief te vertalen naar impactvolle innovaties voor patiënten en de maatschappij. VIB is een onafhankelijk onderzoeksinstituut waar zo'n 1.800 topwetenschappers uit binnen- en buitenland baanbrekend fundamenteel onderzoek verrichten. In die hoedanigheid verleggen ze de grenzen van wat we weten over moleculaire mechanismen en hoe die levende organismen zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen beheersen. Op basis van een nauw partnerschap met vijf Vlaamse universiteiten - Universiteit Gent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Hasselt - en ondersteund door een sterk financieringsprogramma, verenigt VIB de expertise van al haar medewerkers en onderzoeksgroepen in één enkel instituut. Via technologietransfer  vertaalt VIB onderzoeksresultaten naar concrete toepassingen voor de maatschappij, zoals nieuwe diagnostica, geneesmiddelen en innovaties in de landbouw. Deze toepassingen worden vaak ontwikkeld door jonge startups van VIB of door samenwerkingen met andere bedrijven. Dit leidt ook tot extra werkgelegenheid en overbrugt de kloof tussen wetenschappelijk onderzoek en ondernemerschap. VIB neemt ook actief deel aan het publieke debat over biotechnologie door een brede waaier van wetenschappelijk onderbouwde informatie te ontwikkelen en te verspreiden. 

Meer info op www.vib.be.

Contact