Plantenbiologie

VIB opent de grootste openbare testinstallatie voor geautomatiseerde plantenmetingen in Europa

VIB opent de grootste openbare testinstallatie voor geautomatiseerde plantenmetingen in Europa

Een nieuw geautomatiseerd systeem combineert robotica en optische technologie om op grote schaal verbeterde gewasvariëteiten te selecteren.

26 september 2023

Burgerwetenschapsproject toont in eerste veldproeven de werkzaamheid van lokale bodemorganismen voor succesvolle sojateelt

Burgerwetenschapsproject toont in eerste veldproeven de werkzaamheid van lokale bodemorganismen voor succesvolle sojateelt

Lokale bodembacteriën, geselecteerd dankzij citizen science project “Soja in 1000 tuinen”, vergroten groeikansen van soja op Vlaamse bodem

10 augustus 2023

Deep learning helpt bij het vinden van nieuwe targets in soja voor gewasverbetering

Deep learning helpt bij het vinden van nieuwe targets in soja voor gewasverbetering

Nieuwe software tools, waaronder een deep learning model, voorspellen de functionaliteit van eiwitten zelfs in niet-model organismen

3 augustus 2023

Vlaamse Regering investeert fors in onderzoeksinfrastructuur

Vlaamse Regering investeert fors in onderzoeksinfrastructuur

Vlaanderen zal met EMPHASIS voor het eerst een ESFRI Europese onderzoeksinfrastructuur huisvesten. EMPHASIS biedt infrastructuur aan voor plantfenotypering en VIB zal initieel de statutaire zetel huisvesten. De Vlaamse Regering investeert daarnaast in het Genoom Data Infrastructuur project voor de ontsluiting van gezondheidsdata voor wetenschappelijk onderzoek

20 juli 2023

VIB onderzoekers ontrafelen een genetische pathway belangrijk in de bladontwikkeling. 

VIB onderzoekers ontrafelen een genetische pathway belangrijk in de bladontwikkeling. 

De celcyclus inhibitor SIAMESE-RELATED1 (SMR1) speelt een cruciale rol in het aanpassingsvermogen van bladeren aan de omgeving.

4 juli 2023

Hormonen en plantengroei

Hormonen en plantengroei

Nieuw onderzoek ontdekt hoe plantenhormonen, brassinosteroïden genaamd, genexpressie en plantengroei beïnvloeden

31 maart 2023

Betere CRISPR base editors bouwen

Betere CRISPR base editors bouwen

VIB onderzoekers ontwikkelen ITER, een gevoelige, veelzijdige en high-throughput methode om genbewerking in plantencellen te testen en te kwantificeren

16 januari 2023

BREEDIT dicht de kloof tussen conventionele veredeling en moleculaire biologie

BREEDIT dicht de kloof tussen conventionele veredeling en moleculaire biologie

Onderzoekers aan het VIB-UGent Centrum voor Plantensysteembiologie ontwikkelden een pijplijn op basis van genoombewerking om sneller genen te ontdekken voor veredelingsprogramma's.

7 september 2022

Over VIB

Het is de kerntaak van VIB om baanbrekende inzichten te genereren in de moleculaire onderbouwing van het leven en deze actief te vertalen naar impactvolle innovaties voor patiënten en de maatschappij. VIB is een onafhankelijk onderzoeksinstituut waar zo'n 1.800 topwetenschappers uit binnen- en buitenland baanbrekend fundamenteel onderzoek verrichten. In die hoedanigheid verleggen ze de grenzen van wat we weten over moleculaire mechanismen en hoe die levende organismen zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen beheersen. Op basis van een nauw partnerschap met vijf Vlaamse universiteiten - Universiteit Gent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Hasselt - en ondersteund door een sterk financieringsprogramma, verenigt VIB de expertise van al haar medewerkers en onderzoeksgroepen in één enkel instituut. Via technologietransfer vertaalt VIB onderzoeksresultaten naar concrete toepassingen voor de maatschappij, zoals nieuwe diagnostica, geneesmiddelen en innovaties in de landbouw. Deze toepassingen worden vaak ontwikkeld door jonge startups van VIB of door samenwerkingen met andere bedrijven. Dit leidt ook tot extra werkgelegenheid en overbrugt de kloof tussen wetenschappelijk onderzoek en ondernemerschap. VIB neemt ook actief deel aan het publieke debat over biotechnologie door een brede waaier van wetenschappelijk onderbouwde informatie te ontwikkelen en te verspreiden. 

Meer info op www.vib.be.

Contact